Tag Archives: ยามอุบากองอย่างละเอียด

ยามอุบากอง ขึ้น 1 ค่ำ วันจันทร์

เทียบยามอุบากอง ขึ้น 1 ค่ำ วันจันทร์

สรุปยามอุบากองอย่างละเอียด

ตามที่ทางเว็บไซต์ยามอุบากองได้นำเสนอ วิธีดูยามอุบากองทั้ง 4 แบบ เราสามารถนำยามอุบากองทั้ง 4 แบบนี้มาดูเทียบกันได้ ยกตัวอย่างในบทความนี้เราดูยามอุบากอง ในวันขึ้น 1 ค่ำ ที่ตรงกับวันจันทร์  เราก็นำยามอุบากองแต่ละแบบมาดูเปรียบเทียบกัน ยามอุบากองที่เราต้องนำมาเทียบกันคือ ยามอุบากองตามกำลังวัน  ยามอุบากองข้างขึ้น ยามอุบากองตามติถีค่ำ (ส่วนยามอุบากองข้างแรม ไว้นำมาเปรียบเทียบข้างแรม และตัดยามอุบากองข้างขึ้นออกไป) ยามอุบากองตามกำลังวัน วันจันทร์ เวลา ฤกษ […]

ยามอุบากอง ขึ้น 1 ค่ำ วันอาทิตย์

วิธีเทียบยามอุบากอง ขึ้น 1 ค่ำ วันอาทิตย์

สรุปยามอุบากองอย่างละเอียด

ตามที่ทางเว็บไซต์ยามอุบากองได้นำเสนอ วิธีดูยามอุบากองทั้ง 4 แบบ เราสามารถนำยามอุบากองทั้ง 4 แบบนี้มาดูเทียบกันได้ ยกตัวอย่างในบทความนี้เราดูยามอุบากอง ในวันขึ้น 1 ค่ำ ที่ตรงกับวันอาทิตย์  เราก็นำยามอุบากอง 3 แบบมาดูเปรียบเทียบกัน ยามอุบากองที่เราต้องนำมาเทียบกันคือ ยามอุบากองตามกำลังวัน  ยามอุบากองข้างขึ้น ยามอุบากองตามติถีค่ำ (ส่วนยามอุบากองข้างแรม ไว้นำมาเปรียบเทียบข้างแรม และตัดยามอุบากองข้างขึ้นออกไป) ยามอุบากองตามกำลังวัน วันอาทิตย์ เวลา ฤกษ […]