ตามที่ทางเว็บไซต์ยามอุบากองได้นำเสนอ วิธีดูยามอุบากองทั้ง 4 แบบ เราสามารถนำยามอุบากองทั้ง 4 แบบนี้มาดูเทียบกันได้ ยกตัวอย่างในบทความนี้เราดูยามอุบากอง ในวันขึ้น 1 ค่ำ ที่ตรงกับวันจันทร์  เราก็นำยามอุบากองแต่ละแบบมาดูเปรียบเทียบกัน
ยามอุบากองที่เราต้องนำมาเทียบกันคือ ยามอุบากองตามกำลังวัน  ยามอุบากองข้างขึ้น ยามอุบากองตามติถีค่ำ (ส่วนยามอุบากองข้างแรม ไว้นำมาเปรียบเทียบข้างแรม และตัดยามอุบากองข้างขึ้นออกไป)

ยามอุบากองตามกำลังวัน วันจันทร์

เวลา ฤกษ์เช้า ฤกษ์สาย ฤกษ์เที่ยง ฤกษ์บ่าย ฤกษ์เย็น
กลางวัน 06:01-08:24 08:25-10:48 10:49-13:12 13:13-15:36 15:37-18:00
กลางคืน 18:01-20:24 20:25-22:48 22:49-01:12 01:13-03:36 03:37-06:00
อาทิตย์ 0000 X 00 0
จันทร์ 0 0000 X 00
อังคาร 00 0 0000 X
พุธ 00 0 0000 X
พฤหัสบดี X 00 0 0000
ศุกร์ 0000 X 00 0
เสาร์ 0 0000 X 00

ยามอุบากองข้างขึ้น

เวลา ฤกษ์เช้า ฤกษ์สาย ฤกษ์เที่ยง ฤกษ์บ่าย ฤกษ์เย็น
กลางวัน 06:01-08:24 08:25-10:48 10:49-13:12 13:13-15:36 15:37-18:00
กลางคืน 18:01-20:24 20:25-22:48 22:49-01:12 01:13-03:36 03:37-06:00
อาทิตย์ 0000 X 00 0
จันทร์ 0 0000 X 00
อังคาร 00 0 0000 X
พุธ 00 0 0000 X
พฤหัสบดี X 00 0 0000
ศุกร์ 0000 X 00 0
เสาร์ 0 0000 X 00

ยามอุบากองตามดิถีค่ำ

เวลา ฤกษ์เช้า ฤกษ์สาย ฤกษ์เที่ยง ฤกษ์บ่าย ฤกษ์เย็น
กลางวัน  06:01-08:24 08:25-10:48 10:49-13:12 13:13-15:36 15:37-18:00
กลางคืน 03:37-06:00 01:13-03:36 22:49-01:12 20:25-22:48 18:01-20:24
1 ค่ำ 0000 X 00 0
2 ค่ำ 0 0000 X 00
3 ค่ำ 00 0 0000 X
4 ค่ำ 00 0 0000 X
5 ค่ำ X 00 0 0000
6 ค่ำ 0000 X 00 0
7 ค่ำ 0 0000 X 00
8 ค่ำ 00 0 0000 X
9 ค่ำ 00 0 0000 X
10 ค่ำ X 00 0 0000
11 ค่ำ 0000 X 00 0
12 ค่ำ 0 0000 X 00
13 ค่ำ 00 0 0000 X
14 ค่ำ  00 0 0000 X
15 ค่ำ X 00 0 0000

เทียบยามอุบากองทั้ง 3 แบบ นี้ ในวันขึ้น 1 ค่ำ ที่ตรงกับวันจันทร์
เวลาที่ควรทำการมงคลตามยามอุบากอง ที่เข้ากันได้ ในช่วงกลางวันคือ
13:13 – 15:36
ปลอดศูนย์พูลสวัสดิ์ ภัยพิบัติลาภบ่มี

ส่วนช่วงเวลาอื่น ๆ มีความขัดแย้งกันบ้าง ผมจะไม่นำมากล่าวถึง

ดูยามอุบากอง สรุปยามอุบากองอย่างละเอียด สำหรับท่านที่ต้องการดูยามอุบากอง
เพื่อที่จะออกรถตามยามอุบากอง
ขึ้นบ้านใหม่ตามยามอุบากอง
เปิดร้านตามยามอุบากอง
เปิดกิจการตามยามอุบากอง
บวชตามยามอุบากอง
สึกตามยามอุบากอง
แต่งงานตามยามอุบากอง
เดินทางตามยามอุบากอง
ฤกษ์ตามยามอุบากอง

** สำหรับปฏิทินวันข้างขึ้น – ข้างแรม แนะนำให้ดูที่เว็บไซต์ ปฏิทินปักขคณนา.com เพราะคำนวน ข้างขึ้น ข้างแรม ใกล้เขียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ที่พระสงฆ์ใช้แต่เดิม ซึ่งอาจจะแตกต่างจากปฏิทินทั่วไปซึ่งเป็นแบบสำเร็จรูป

** งานมงคล หรือกิจการต่าง ๆ โดยมานิยมทำช่วงเช้า หรือกลางวัน กลางคืนควรเป็นเวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุด