เวลา ฤกษ์เย็น ฤกษ์บ่าย ฤกษ์เที่ยง ฤกษ์สาย ฤกษ์เช้า
กลางวัน 15:37-18:00 13:13-15:36 10:49-13:12 08:25-10:48 06:01-08:24
กลางคืน 03:37-06:00 01:13-03:36 22:49-01:12 20:25-22:48 18:01-20:24
อาทิตย์ 0000 X 00 0
จันทร์ 0 0000 X 00
อังคาร 00 0 0000 X
พุธ 00 0 0000 X
พฤหัสบดี X 00 0 0000
ศุกร์ 0000 X 00 0
เสาร์ 0 0000 X 00

ศูนย์หนึ่งอย่าพึ่งจร      แม้ราญรอนจะอัปรา
สองศูนย์เร่งยาตรา      จะมีลาภสวัสดี
ปลอดศูนย์พูลสวัสดิ์    ภัยพิบัติลาภบ่มี
กากบาทตัวอัปรีย์       แม้จรลีจะอัปรา
สี่ศูนย์จะพูนผล          แม้จรดลดีหนักหนา
มีลาภล้นคณนา          เร่งยาตราจะมีชัย

ยามอุบากองข้างแรม
ยามอุบากองข้างแรมนี้ อาศัยการดู ค่ำข้างแรม + วัน + เวลาประกอบ ลักษณะตางรางเหมือนตารางยามอุบากองแบบการนับวันปกติ  เพียงแต่สลับเวลากันเท่านั้น โดยเริ่มจาก เย็น บ่าย เที่ยง สาย เช้า

วิธีการเดินยามอุบากองข้างแรม
ดูวันที่เราต้องการดูว่าเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรม (โดยไม่สนใจว่ากี่ค่ำ แค่รู้ว่าเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรม )  ถ้ารู้ว่าเป็นข้างแรม จากนั้นก็ดูว่าเป็นวันอะไร อาทิตย์ จันทร์ อังคาร เป็นต้น    เช่น ถ้าต้องการดูวันอังคาร ช่วงเวลา 10.00 น. ให้ดูช่องวันอังคารในตารางที่ตรงหรืออยู่ระหว่างช่วงเวลา 10.00 น. คือช่องในตารางช่วงยามสาย 08:25 น. – 10:48 น. ในช่องมีค่า X จากนั้นก็ดูคำทำนาย 
“กากบาทตัวอัปรีย์       แม้จรลีจะอัปรา” ตามตำราอุบากองนี้ถือว่าเป็นยามไม่ดี ช่วงเวลาของวันอื่น ๆ ก็ให้ดูตามนี้เช่นกัน ตามตำราอุบากองนี้ ถือว่าวันหนึ่ง ๆ ช่วงเวลาที่ตรงกับ 0000 (สี่ศูนย์) และ 00 (สองศูนย์) เป็นยามที่ดีที่สุด  ปลอดศูนย์กลางๆ ไม่ดีไม่ร้าย ส่วน 0 (ศูนย์หนึ่ง) และ X นั้นเป็นยามร้าย

หมายเหตุ โปรดสังเกตุว่าการเดินยามอุบากองข้างแรมนี้ ค่าที่ได้ในตารางจะต่างกับค่าที่ได้จากการเดินยามอุบากองตามวันปกติหรือตามข้างขึ้น  อย่างวันอังคาร เวลา 10.00 น. ถ้าเดินยามอุบากกองตามข้างขึ้นหรือผลจะตรงกับ 0  แต่ข้างแรม ผลจะตรงกับ X  แสดงให้เห็นผลของการทำนายที่แตกต่างในเมื่อนำข้างขึ้นข้างแรมมาใช้ในการเดินยาม


พระเครื่อง เครื่องราง