ทํานายดวงชะตา 12 ราศี หรือ พยากรณ์ 12 ราศี มีปรากฏอยู่ในตำราพรหมชาติ ชายหญิงใดต้องการอยากทราบว่า ในปีนั้น ๆ ดวงชะตาตนเองจะดีหรือร้ายอย่างไร มากน้อยแค่ไหน

วิธีนับ

  • เจ้าของชะตาเป็นผู้ชายให้นับเริ่มต้นจากเจดีย์เวียนไปทางขวามือตามลูกศร (ไปทางฉัตรเงิน)
  • เจ้าของชะตาเป็นผู้หญิงให้นับเริ่มต้นจากเจดีย์เวียนไปทางซ้ายมือตามลูกศร (ไปทางนาคราช)

เมื่อตกที่ตำแหน่งใด ให้ดูคำทำนายด้านล่างนี้

1. ถ้าตก เจดีย์ ปีนั้นถือว่า ดี ทำนายว่าจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข จะมีสุขกายสบายใจ จะได้ทำบุญกุศลค้ำชูศาสนา ปรารถนาสิ่งใดย่อมได้สมหวังทุกประการ ปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งความพร้อมสมบรณ์ ฉะนั้น ควรใช้เวลานี้ในการทำความดีในพระศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา บำรุงพระศาสนา

2. ถ้าตก ฉัตรเงิน ปีนั้นถือว่า ดี ทำนายว่าจะได้ลาภผลมีเงินทองใช้พอสบายไม่ต้องเดือดร้อนกายในครอบครัว เดินทางไปแห่งหนตำบลใดจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูพอประมาณแล ปีนี้อาจจะอ่อนกว่าปีก่อน พยายามสร้างมิตรกับคนในครอบครัวและคนรอบข้างให้มาก ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน เพราะมิตรไมตรีจิตนั้นจะช่วยเหลือเราในวันข้างหน้าหรือปีหน้า

3. ถ้าตก คอขาด ปีนั้นถือว่า ไม่ดี ทำนายว่าจะประสบความร้อนอกร้อนใจ จะมีคดีความถึงขั้นโรงถึงศาลได้ ทำให้ต้องเสียเงินทองของรัก ไม่มีเวลาประกอบอาชีพทำมาหากินอย่างปกติสุข ปีนี้ต้องมีสติให้มาก อย่าประมาทโดยเด็ดขาด หากต้องเข้าหาใครต้องตั้งสติให้ พลาดพลั้งอาจจะล้มละลายได้

4. ถ้าตก เรือนหลวง ปีนั้นถือว่า ดี ทำนายว่าจะมีดีมีความสุขกายสบายใจ จะมีที่พึ่งพิงในความอนุเคราะห์ในเรื่องความเป็นอยู่ เป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ดีแล ปีนี้ดี ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการสร้างบุญกุศล ให้ความช่วยเหลือคนอื่นให้มาก ๆ

5. ถ้าตก ปราสาท ปีนั้นถือว่า ดี ทำนายว่าจะมีความสุขอย่างยิ่ง จะประสบโชคลาภมากมายในชีวิต คิดสิ่งใดจะได้สมปรารถนา ปีนี้ดีพยามสร้างบารมีให้มาก ให้ความช่วยเพื่อน ๆ และบริวาร

6. ถ้าตก ราหู ปีนั้นถือว่า ไม่ดี ทำนายว่าจะเดือดร้อนใจอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทเป็นคดีความ จะมีคนมาคอยยุแหย่ให้วุ่นวาย หรือ หาเรื่องราวให้เราต้องเดือนร้อน จะมีปวดหัวตัวร้อนเป็นประจำ ปีนี้ไม่ดี พยามทำบุญให้มาก ๆ อย่าสร้างศัตรูกับใครโดยเด็ดขาด

7. ถ้าตก ฉัตรทอง ปีนั้นถือว่า ดี ทำนายว่าจะมีเกียรติยศปรากฏในฝูงชนทั่วไป ไปสารทิศใด ๆ จะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู ไม่เดือนร้อนเลย ปีนี้มีคนอุปถัมภ์แต่จะเป็นที่พึ่งของคนอื่นเช่นกัน จะมีคนมาขอความช่วยเหลือ ฉะนั้น ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ ตัดสินใจให้ดี ถ้าช่วยได้ควรที่จะช่วยเขา

8. ถ้าตอก เทวดาขี่เต่า ปีนั้นถือว่า ค่อนข้างดี ทำนายว่า จะมีคนคอยช่วยเหลือในหน้าที่การงาน แต่ระวังบริวารจะนำความเดือดร้อนมาให้ ระวังอย่ามีเรื่องกระทบกับใคร สร้างไมตรีไว้ให้มาก

9. ถ้าตก คนต้องขื่อคา ปีนั้นถือว่า ไม่ดี ทำนายว่าถึงคราวเคราะห์หามยามร้ายจะมีเรื่องวุ่นวายในบ้านและครอบครัวและตนเอง จะถูกจองจำหรือไม่มีความสุขกายสบายใจเลย ต้องรีบทำบุญแต่ต้นปี สร้างมิตรไมตรีกับคนรอบข้าง ทำบุญให้ทาน รักษาศีลอย่าได้ขาด

10. ถ้าตก พ่อหมอ ปีนั้นถือว่า ดีปานกลาง ทำนายว่าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือรับอาสาเจ้านายจะได้ดี แต่จะมีความสุขไม่มากนัก จะทุกข์กายทุกข์ใจพอประมาณ แม้ไม่ดีเต็มที่แต่ก็ยังมีดีอยู่ อย่าประมาทเด็ดขาด หมั่นทำบุญให้ทาน สร้างบริวารไว้ให้มาก

11. ถ้าตก แม่มด ปีนั้นถือว่า ดีปานกลาง ทำนายว่าจะมีคนนำลาภมาให้ แต่ต้องแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือจากเจ้าชาตา มีความสบายใจพอประมาณแต่จะเหนื่อยใจ ปีนี้ต้องประหยัดหน่อย มีลาภ แต่อาจจะมีเรื่องให้เสียเงิน แต่ไม่ใช่ในเรื่องที่ร้ายแรง

12. ถ้าตก นาคราช ปีนั้นถือว่า ดีปานกลาง ทำนายว่าจะมีอำนาจวาสนา ชะตากำลังดี มีคนมาอ่อนน้อมยอมเป็นคนรับใช้ จะได้ลาภจากบริวารและผู้ใหญ่ แต่ให้ระวังคำพูดและอารมณ์ให้มาก


จากตารางทํานายดวงชะตา 12 ราศีนี้ จะเห็นว่าผู้ชายจะตกเหมือนกันทุกคนในช่วงอายุของตนเอง และผู้หญิงจะตกเหมือนทุกคนในช่วงอายุของตนเอง เช่น ผู้ชายทุกคนจะตกคนคอขาดเมื่ออายุ 3 ปี ผู้หญิงทุกคนจะตกฉัตรทองเมื่ออายุได้ 7 ปี ซึ่งจะเป็นไปได้หรือที่คนเราจะมีชะตาชีวิตดีร้ายเหมือนกันทุกคนตามปีนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามเป็นไปได้สูงที่ ทํานายดวงชะตา 12 ราศี จะมีความแม่นยำ เหตุเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นมีดีร้ายผลัดกันไปมาในแต่ละปี อย่างที่โบราณท่านว่าไว้ ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน